Name: thangvi96
Registered: 2021-05-29
Lastconnect: 2021-05-29 06:29
Address:   Vietnam
Info: Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ. Email: haitacte@gmail.com Số Điện Thoại: 0977007352 Website: https://thangvi.com Mạng xã hội của tôi https://www.linkedin.com/in/thang-vi-548671217/ https://www.facebook.com/thangviblog/ https://twitter.com/thangvi96 https://www.pinterest.com/haitacte/ https://www.youtube.com/channel/UCqwKqb8yle_8E8XtpkF63mQ https://vimeo.com/thangvi96 https://thangvi96.blogspot.com/ https://www.flickr.com/people/thangvi96/ http://vi.gravatar.com/thangvi96 https://thangvi96.weebly.com/ https://www.reddit.com/user/thangvi96 https://www.liveinternet.ru/users/thangvi96/ https://thangvi96.wixsite.com/thangvi96 https://www.behance.net/thangvi96 https://thangvi96.tumblr.com/ https://thangvi96.wordpress.com/ https://www.etsy.com/people/y0gdwmt5dtizs671 https://draft.blogger.com/profile/12024012541404520449 https://profile.hatena.ne.jp/thangvi96/ https://issuu.com/thangvi96 https://sites.google.com/view/thangvi96/
Membership: Not a member
Number of moves: 0

Player's statistics
Game Rating Games Championship level Infinite order Won/Lost/Drawn/InP rogress Tournaments
Add to blacklist