Name: saigonreview
Registered: 2021-08-13
Lastconnect: 2021-08-13 03:36
Address:   Vietnam
Info: https://saigonreview.net chuyên chia sẻ những thông tin bổ ích dành cho mọi người. Hy vọng những bài viết trên website sẽ mang đến cho độc giả cái nhìn đa chiều hơn.
Membership: Not a member
Number of moves: 0

Player's statistics
Game Rating Games Championship level Infinite order Won/Lost/Drawn/InP rogress Tournaments
Add to blacklist