Name: thietkeshopee
Registered: 2022-05-03
Lastconnect: 2022-05-03 09:53
Address:   Vietnam
Info: Dịch vụ thiết kế gian hàng Shopee trọn gói Xây dựng, tối ưu shop bán hàng ✆ Liên hệ Zalo : 039.200.3650 @ Website: https://www.thietkeshopee.net
Membership: Not a member
Number of moves: 0

Player's statistics
Game Rating Games Championship level Infinite order Won/Lost/Drawn/InP rogress Tournaments
XiangQi 1436 10 games 2. - +2-8=0~0 1 tournaments
Add to blacklist