Name: zsom
Registered: 2008-12-25
Lastconnect: 2023-02-28 13:38
Address:   Poland
Info: https://quanlykhachsan.edu.vn là website chuyên đánh giá các resort, khách sạn, nhà hàng, ẩm thực trên khắp mọi miền của đất nước một cách chính xác và chân thực.
Membership: Not a member
Number of moves: 32918

Player's statistics
Game Variant Rating Rank Games Championship level Ladder position Won/Lost/Drawn/InProgress Tournaments
Go Size 19x19 1365 1365.8 12 games - - +2-10=0~0 3 tournaments
Go Size 13x13 1448 1448.6 4 games - - +1-3=0~0 1 tournaments
Go Size 9x9 1448 1448.5 13 games - - +3-10=0~0 3 tournaments
Chess Chess 1898 1898.2 49 games - - +33-5=11~0 13 tournaments
Chess Chess960 1500 1500.0 1 games - - +1-0=0~0 1 tournaments
Connect6 Connect6 1413 1413.6 13 games - - +4-9=0~0 3 tournaments
StreetSoccer Street Soccer 1751 1751.3 842 games - - +485-333=24~0 135 tournaments
EinStein würfelt nicht! 3-points match 1621 1622.0 205 games - - +95-110=0~0 46 tournaments
EinStein würfelt nicht! 5-points match 1567 1567.4 4 games - - +4-0=0~0 4 tournaments
EinStein würfelt nicht! 1-point game 1603 1603.3 63 games - - +32-31=0~0 7 tournaments
EinStein würfelt nicht! Black hole 1548 1548.6 6 games - - +5-1=0~0 4 tournaments
EinStein würfelt nicht! Backwards capture 1604 1604.2 47 games - - +25-22=0~0 6 tournaments
Shogi Shogi 1485 1485.7 1 games - - +0-1=0~0 0 tournaments
Four in a row Size 8x8 1489 1489.3 4 games - - +1-3=0~0 1 tournaments
Gomoku Gomoku 1446 1446.1 8 games - - +2-6=0~0 2 tournaments
Add to blacklist