List of games

List of games [imkinchiu] [XiangQi]
Game Opponent Rating Tournament Moves Result
#2170007  David Strupl ★  1449  xiangqi.in.xiangqi.78 XiangQi  lost 
#2166321  Ricardo (Santos) ★  1448  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  lost 
#2166320  hershoff  1482  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  lost 
#2166318  mikipu100  1345  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  lost 
#2166315  depopkvgames  1361  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  win 
#2166311  animfanis  1360  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  win 
#2166306  KanchisGames  1388  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  win 
#2166300  fraprot  1537  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  lost 
#2166293  Girkassa  1680  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  lost 
#2166285  jytou  1597  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  lost 
#2166276  David Milne  1529  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  lost 
#2166266  Ray Garrison ★  1676  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  lost 
#2166255  tangram  1657  xiangqi.ch.5.2.1 XiangQi  lost 
#2164789  Ralf Schoenfeld  1508  xiangqi.in.xiangqi.77 XiangQi  lost 
#2160956  Pamyel  1403  xiangqi.in.xiangqi.76 XiangQi  lost 
#2155699  piotrf  1518  xiangqi.in.xiangqi.75 XiangQi  lost 
#2150499  SetTheorist  1616  xiangqi.in.xiangqi.74 XiangQi  35  lost 
#2150251  mikipu100  1345  xiangqi.xiangqi.mc.2020.mar.1.1 XiangQi  38  lost 
#2150250  Ralf Schoenfeld  1508  xiangqi.xiangqi.mc.2020.mar.1.1 XiangQi  57  lost 
#2150248  Bingo  1818  xiangqi.xiangqi.mc.2020.mar.1.1 XiangQi  50  lost 
#2136373  AfricanRockPython2  1271  xiangqi.in.xiangqi.70 XiangQi  win 
#2131898  Xsin  1445  xiangqi.in.xiangqi.69 XiangQi  lost 
#2128907  jl579  1797  xiangqi.in.xiangqi.68 XiangQi  lost 
#2128481  AdelAmer  1212  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  win 
#2128479  Christian OCadiz Gustad  1414  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  lost 
#2128477  mungo  1513  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  lost 
#2128474  David Strupl ★  1449  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  lost 
#2128470  Alexander Yakimov  1810  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  lost 
#2128465  Ferdinandinho  1493  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  lost 
#2128459  Flegeton  1478  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  lost 
#2128452  jytou  1597  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  lost 
#2128444  piotrf  1518  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  lost 
#2128435  cloudbank ★  1783  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  lost 
#2126379  AdelAmer  1212  xiangqi.in.xiangqi.67 XiangQi  win 
#2123852  Findrial ★  1509  xiangqi.in.xiangqi.66 XiangQi  lost 
#2122396  Ferdinandinho  1493  xiangqi.in.xiangqi.65 XiangQi  lost 
#2120734  Flegeton  1478  xiangqi.in.xiangqi.64 XiangQi  lost 
#2119431  mikipu100  1345  xiangqi.xiangqi.mc.2019.jul.2.1 XiangQi  lost 
#2119058  SetTheorist  1616  xiangqi.in.xiangqi.63 XiangQi  lost 
#2117184  Ragnar Wikman  1661  xiangqi.in.xiangqi.62 XiangQi  lost 
#2114960  mikipu100  1345  xiangqi.in.xiangqi.61 XiangQi  lost 
#2113070  Christian OCadiz Gustad  1414  xiangqi.in.xiangqi.60 XiangQi  lost 
#2111703  SYSTEM  1396  xiangqi.in.xiangqi.59 XiangQi  lost 
#2109962  N4meLess  1293  xiangqi.in.xiangqi.58 XiangQi  win 
#2107009  zzzzz_zzy  1630  xiangqi.in.xiangqi.57 XiangQi  lost 
#2106626  mikipu100  1345  xiangqi.xiangqi.mc.2019.jul.1.2 XiangQi  lost 
#2106625  N4meLess  1293  xiangqi.xiangqi.mc.2019.jul.1.2 XiangQi  win 
#2106622  Ricardo (Santos) ★  1448  xiangqi.xiangqi.mc.2019.jul.1.2 XiangQi  lost 
#2105402  AdelAmer  1212  xiangqi.in.xiangqi.56 XiangQi  win 
#2105054  AdelAmer  1212  xiangqi.xiangqi.mc.2019.jul.1.1 XiangQi  win 
#2088305  RoByN  1590  xiangqi.ch.3.2.1 XiangQi  lost 
#2088303  Rolle  1480  xiangqi.ch.3.2.1 XiangQi  lost 
#2088301  wayway  1393  xiangqi.ch.3.2.1 XiangQi  win 
#2088298  piotrf  1518  xiangqi.ch.3.2.1 XiangQi  lost 
#2088294  gamesorry  1710  xiangqi.ch.3.2.1 XiangQi  lost 
#2088289  Maurizio De Leo ★  1493  xiangqi.ch.3.2.1 XiangQi  lost 
#2088283  Xsin  1445  xiangqi.ch.3.2.1 XiangQi  lost 
#2088276  Tan Hong Cheong  1732  xiangqi.ch.3.2.1 XiangQi  lost 
#1975007  Findrial ★  1509  xiangqi.xiangqi.mc.2018.sep.1.1 XiangQi  36  lost 
#1969355  Miki  1225  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  win 
#1969354  Cassiel  1398  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  29  lost 
#1969353  hershoff  1482  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  25  win 
#1969352  milesd  1305  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  win 
#1969351  piotrf  1518  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  11  win 
#1969350  Adam Szlachta  1736  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  21  lost 
#1969343  Martyn Hamer  1616  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  32  lost 
#1969336  varegka  1500  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  win 
#1969328  gamesorry  1710  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  32  lost 
#1969319  jytou  1597  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  37  lost 
#1969309  Galdian  1752  xiangqi.ch.2.2.2 XiangQi  30  lost 
#1967763  milesd  1305  xiangqi.xiangqi.mc.2018.aug.1.2 XiangQi  11  win 
#1967762  Tan Hong Cheong  1732  xiangqi.xiangqi.mc.2018.aug.1.2 XiangQi  11  lost 
#1967759  Findrial ★  1509  xiangqi.xiangqi.mc.2018.aug.1.2 XiangQi  60  lost 
All games in text