sZamBa_ - List of tournaments

List of tournaments [sZamBa_] [Four in a row]
Tournament Points/Games Winner
fir.ch.6.4.3 14 / 8 winner
fir.ch.7.3.4 10 / 8
fir.ch.8.2.2 6 / 8
fir.ch.41.3.4 10 / 8
fir.ch.42.2.2 6 / 8
fir.ch.43.3.2 12 / 10
fir.mc.2004.apr.1.20 4 / 4
fir.mc.2004.apr.1.22 2 / 4
fir.mc.2004.apr.1.23 2 / 4
fir.mc.2004.apr.1.24 6 / 4
fir.mc.2004.apr.1.25 4 / 4
fir.mc.2004.apr.1.27 2 / 4
fir.mc.2004.apr.1.28 4 / 4
fir.mc.2004.apr.1.29 6 / 4 winner
fir.mc.2004.apr.1.30 6 / 4 winner
fir.mc.2004.apr.1.31 4 / 4
fir.mc.2004.apr.1.32 0 / 4
fir.mc.2004.apr.1.33 6 / 4
fir.mc.2004.apr.2.2 5 / 5
fir.mc.2004.may.1.3 6 / 4
fir.mc.2004.may.1.6 6 / 4 winner
fir.mc.2004.may.2.2 5 / 4
fir.mc.2004.aug.1.15 4 / 4
fir.mc.2004.aug.1.18 2 / 4
fir.mc.2004.aug.1.19 6 / 4
fir.mc.2004.aug.1.20 6 / 4
fir.mc.2004.aug.1.21 6 / 4
fir.mc.2004.aug.1.22 4 / 4
fir.mc.2004.aug.1.26 8 / 4 winner
fir.mc.2004.aug.1.27 2 / 4
fir.mc.2004.aug.2.2 4 / 4
fir.mc.2004.sep.1.1 2 / 4
fir.mc.2004.sep.1.3 4 / 4
fir.mc.2004.sep.1.4 4 / 4
fir.mc.2004.sep.1.5 4 / 4
fir.mc.2004.sep.1.7 6 / 4 winner
fir.mc.2004.sep.1.11 2 / 4
fir.mc.2004.sep.1.12 6 / 4
fir.mc.2004.sep.1.13 4 / 4
fir.mc.2004.sep.1.16 0 / 4
fir.mc.2004.sep.1.17 0 / 4
fir.mc.2004.sep.2.2 1 / 4
fir.mc.2006.jan.1.4 6 / 4
fir.mc.2006.jan.1.5 4 / 4
fir.mc.2006.jan.1.9 2 / 4
fir.DEFAULT.mc.2016.oct.1.1 0 / 1
fir.DEFAULT.mc.2016.oct.1.2 4 / 2 winner
fir.DEFAULT.mc.2016.oct.1.3 4 / 4
fir.DEFAULT.mc.2016.oct.1.4 2 / 4
fir.DEFAULT.mc.2016.oct.1.5 4 / 4
fir.DEFAULT.mc.2016.oct.2.1 0 / 3
fir.DEFAULT.mc.2016.nov.1.1 0 / 2
fir.DEFAULT.mc.2016.nov.1.2 0 / 1
fir.DEFAULT.mc.2016.nov.1.3 0 / 1
fir.DEFAULT.mc.2016.dec.1.1 0 / 1
fir.DEFAULT.mc.2016.dec.1.2 2 / 2
fir.DEFAULT.mc.2016.dec.1.3 2 / 4
fir.rt.2004.7.121 6 / 3 winner
fir.rt.2004.7.122 4 / 3 winner
fir.rt.2004.7.123 2 / 3
fir.rt.2004.7.124 4 / 3
fir.rt.2004.7.125 6 / 3 winner
fir.rt.2004.7.126 6 / 3 winner
fir.rt.2004.7.127 2 / 3
fir.rt.2004.7.128 6 / 3 winner
fir.rt.2004.7.129 2 / 3
fir.rt.2004.7.130 5 / 3 winner
fir.rt.2004.7.131 6 / 3 winner
fir.rt.2004.7.132 4 / 3
fir.rt.2004.7.133 4 / 3
fir.rt.2004.7.134 4 / 3
fir.rt.2004.7.135 2 / 3
fir.rt.2004.7.136 6 / 3 winner
fir.rt.2004.7.137 4 / 3
fir.rt.2004.7.138 4 / 3
fir.rt.2006.8.3 4 / 3