Tournament table [amzn.mc.2015.oct.1.1]

amzn.mc.2015.oct.1.1
Tournament:amzn.mc.2015.oct.1.1
Start date:2015-10-12 17:03
Finish date:2015-11-30 05:06
N Name Rating 1 2 3 4 5 Points Son
1 Inge Wallin info 1500(1726)   2 2 2 2 8 24
2 5466 info 1809(2171) 0   2 2 2 6 12
3 borodino info 1462(1458) 0 0   2 2 4 4
4 Stone13 info 1485(1463) 0 0 0   2 2 0
5 Miki info 1762(1524) 0 0 0 0   0 0


amzn.mc.2015.oct.1.1 - list of games
Game Player 1 Player 2 Result Moves
#1740559 Stone13 5466 0 : 2 26
#1740560 5466 Inge Wallin 0 : 2 42
#1740561 Miki 5466 0 : 2 50
#1740562 5466 borodino 2 : 0 37
#1740563 Inge Wallin Stone13 2 : 0 39
#1740564 Stone13 Miki 2 : 0 91
#1740565 borodino Stone13 2 : 0 29
#1740566 Miki Inge Wallin 0 : 2 42
#1740567 Inge Wallin borodino 2 : 0 41
#1740568 borodino Miki 2 : 0 39
PGN/SGF